Rozróżnienie pomiędzy pompą ciepła typu monoblok a typu split

Pompa ciepła to urządzenie służące do przekształcania energii z jednego źródła na ciepło, które może być używane do ogrzewania lub chłodzenia budynków. ...

Pompa ciepła to urządzenie służące do przekształcania energii z jednego źródła na ciepło, które może być używane do ogrzewania lub chłodzenia budynków. Istnieją różne typy pomp ciepła, z których dwa najbardziej popularne to pompy ciepła typu monoblok i typu split. W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicom pomiędzy nimi.

 

Pompa ciepła typu split

Pompa ciepła typu split składa się z dwóch oddzielnych jednostek: jednej zewnętrznej i jednej wewnętrznej. Jednostka zewnętrzna jest montowana na zewnątrz budynku, zwykle na ścianie, podczas gdy jednostka wewnętrzna znajduje się wewnątrz budynku, często w kotłowni. Pomiędzy tymi jednostkami krąży czynnik chłodniczy, który jest odpowiedzialny za przenoszenie ciepła. Montaż pompy ciepła typu split jest stosunkowo prosty i może być przeprowadzony w większości domów. Jednakże wymaga on połączenia pomiędzy jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną za pomocą rur chłodniczych.

 

Pompa ciepła typu monoblok

W przeciwieństwie do pompy typu split, pompa ciepła typu monoblok jest urządzeniem zintegrowanym w jednej obudowie, która jest w całości montowana na zewnątrz budynku. Wszystkie podzespoły układu chłodniczego, takie jak wymienniki ciepła, wentylatory i sprężarka, znajdują się w tej samej obudowie. Dzięki temu montaż pompy ciepła monoblok jest zazwyczaj prostszy niż w przypadku pomp typu split, ponieważ nie wymaga połączeń chłodniczych pomiędzy oddzielnymi jednostkami.

 

Różnice między pompami typu split a monoblok

 

Sposób montażu:

Pompa ciepła typu split jest bardziej elastyczna pod względem montażu i może być zainstalowana w większości budynków. Jednakże w sytuacjach, gdy montaż jednostki wewnętrznej jest trudny lub niemożliwy, pompa ciepła typu monoblok może być lepszym wyborem.

 

Połączenie jednostek:

W pompach typu split ciepło jest przekazywane do wody grzewczej w jednostce wewnętrznej, co eliminuje ryzyko zamarznięcia czynnika chłodniczego. W przypadku pomp typu monoblok ciepło jest przekazywane w jednostce zewnętrznej, co może prowadzić do ryzyka zamarznięcia w przypadku braku zasilania.

Podsumowując, wybór między pompą ciepła typu monoblok a typu split zależy od indywidualnych potrzeb i warunków instalacyjnych. Oba typy mają swoje plusy i minusy, dlatego warto dokładnie przemyśleć decyzję przed zakupem i montażem.